Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

OVER ONS

VISIE

‘ZKM op maat’ begeleidt:

Perspectief gevend en in dialoog, compact en grondig met verstand en gevoel;
door de juiste snaar op de juiste kubieke millimeter te raken;
gestructureerd en onderbouwd, met kwaliteit en maatwerk;
met impact en een duurzaam resultaat.

MENSBEELD

‘ZKM op maat’ beschouwt mensen als aanpasbaar, flexibel en ontwikkelbaar.
Bovendien bevindt de kracht én de oplossing zich al in de persoon zelf (of in het team of de organisatie).
Door de juiste snaar te raken, of de juiste kubieke millimeter met de juiste diepgang te beroeren, komen we vanuit deze gezamenlijke ervaring tot inzicht en perspectief op een oplossing.

DIALOOG MET VERSTAND EN GEVOEL

Om een probleem op te lossen vindt ‘ZKM op maat’ het van belang om samen perspectief te creëren. Samen, omdat jij de expert bent van jezelf, je team of je organisatie. En ‘ZKM op maat’ de expertise bezit om dat op de juiste wijze te begeleiden.
‘ZKM op maat’ hanteert daarom altijd de dialoog om vorm te geven aan perspectief en een oplossing. Het eigen verhaal, gedachten, gevoelens en gedragspatronen vormen altijd de belangrijkste basis voor reflectie én actie.
‘ZKM op maat’ helpt in de dialoog bij het raken van de juiste lagen, het beschijnen vanuit diverse perspectieven en het benadrukken van veelkleurigheid.
‘ZKM op maat’ hanteert hierom geen standaard vragenlijsten of testen.

COMPACT EN GRONDIG; EFFECTIEF EN INNOVATIEF

‘ZKM op maat’ vindt het belangrijk effectief én efficiënt de juiste snaar te raken.
Niet met hagel schieten als het met scherp kan. Niet diepgravend als oppervlakkige aanraking voldoende is. Niet langdurig als een korte interventie voldoende is.
Daarom hanteert ‘ZKM op maat’ compacte en grondige methoden.
‘ZKM op maat’ is innovatief. ‘ZKM op maat’ ontwikkelt daarom steeds weer nieuwe specifieke producten om nóg effectiever, gerichter en sneller tot de kern van de onderzoeksvraag en mogelijke oplossingsrichtingen te komen.

GESTRUCTUREERD, ONDERBOUWD, KWALITEIT, MAATWERK

  • gestructureerd omdat we daarmee vanuit de (onderzoeks)vraag op een effectieve en efficiënte wijze stapsgewijs samen de gewenste oplossing vinden en realiseren;
  • onderbouwd vanwege het gebruik van stevig in de praktijk en de wetenschap verankerde methoden en onderliggende theorieën;
  • kwaliteit vanwege de jarenlange ervaring, scholing, certificering en intervisie/supervisie, op het gebied van counseling en coaching voor zowel bedrijven als particulieren;
  • maatwerk omdat iedere (onderzoeks)vraag, iedere onderneming en elke persoon uniek is en maatwerkbegeleiding verdient.

VOOR IEDEREEN

‘ZKM op maat’ vindt dat begeleiding voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Dat maakt dat voor particulieren aangepaste tarieven gehanteerd worden. En afhankelijk van de draagkracht kan overlegd worden over eventuele korting.

BERT HOLMAN

‘ZKM op maat’ begeleidt met veel enthousiasme individuen, teams en organisaties.
Daarbij hebben wij de beschikbaarheid over een mix van stevige ervaring met vele rollen zoals counselor, personal coach, loopbaan coach, werkfit coach, vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, casemanager, people manager, human resources manager en mobility manager. Daarbij werken wij samen met professionele partners.

Onze passie is het raken van de essentie, de juiste snaar op de juiste kubieke millimeter, omdat daarmee het eigen vermogen en de motivatie tot veranderen aangewakkerd wordt.
Samen voeren we een optimale en pragmatische aanpak uit, zodat jij of je team op de meest effectieve wijze naar een duurzame oplossing toewerkt.
Samen hebben we de kennis, zijn we mede-weters. En samen ontdekken we nieuw perspectief.

Wij vinden het belangrijk om samen een weg te bewandelen die hout snijdt.
Daarom gebruiken wij als fundament (wetenschappelijk) stevig onderbouwde zelfonderzoek methoden, zoals bijvoorbeeld de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM), het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR), Focusing en Voice Dialogue. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de gebruikte methode aansluit bij het individue, het team of de organisatie. En bij de specifieke onderzoeksvraag.

De cliënt levert de meest belangrijke input! Het eigen verhaal en de eigen mogelijkheden staan altijd centraal. Onze opleiding en jarenlange ervaring met begeleiding en de inzet van diverse methoden, gecombineerd met de continue aandacht voor wat op enig moment nodig is, maakt dat we samen de juiste dingen raken en aanpakken.
De cliënt krijgt altijd maatwerk en komt zélf vanuit verschillende perspectieven tot nieuwe inzichten. En van daaruit wordt het eigen vermogen en de eigen motivatie aangewakkerd om de regie in handen te nemen en nog meer vanuit eigen kracht te gaan handelen.

Wij vinden het belangrijk te streven naar optimale begeleiding: Niet langer en niet diepgaander dan nodig is. Met de juiste impact én met een duurzaam resultaat.

Wil jij samen met ‘ZKM op maat’ de weg bewandelen die voor jou, jouw team of jouw organisatie hout snijdt?
Dan is het belangrijk dat je ervaart hoe wij werken en wat wij te bieden hebben.
Een vrijblijvende informatieve en inspirerende dialoog is dan een zinvolle eerste stap.
Wij nodigen je daarom graag uit voor een kennismakingsgesprek.

KWALITEIT & VERTROUWELIJKHEID

‘ZKM op maat’ vindt het leveren van kwaliteit een vanzelfsprekendheid.

De kwaliteit van de begeleiding wordt gegarandeerd door professionele ZKM-begeleiders (post­academische opleiding tot ZKM-consultant/ZKM-coach), die regelmatige bijscholingen hebben onder auspiciën van de ZKM Vereniging.
Daarnaast is ook sprake van andere relevante opleidingen en ervaring met de gebruikte methoden.

Fundament hieronder is een jarenlange ervaring op het gebied van counseling, coaching, en human resources development.

Vóóraf maken we duidelijke afspraken over de rapportage. De inhoud van individuele rapporten is altijd vertrouwelijk en alleen voor het individu toegankelijk. Er wordt niet aan derden gerapporteerd.

‘ZKM op maat’ onderschrijft de ethische gedragsregels van de ZKM Vereniging.