Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

COMPACTE MOGELIJKHEDEN

Wil je op een laagdrempelige, snelle én perspectief gevende wijze stilstaan bij een voor jou op dit moment relevant thema?

‘ZKM op maat’ vindt het belangrijk om je daarbij compact en grondig te begeleiden.
Dat maakt dat een drietal productgroepen zijn ontwikkeld die hierbij ondersteunen.
De serie ZelfVerbinders, het Gevoelenslabyrint en de NX11.

EIA_iconen_main icon_zelfverbinder  EIA_iconen_gevoelenslabyrinth  EIA_iconen_NX11

De ZelfVerbinder is een nieuwe manier om op een korte en grondige manier te onderzoeken, om te voelen en ervaren, en om in beweging te komen. Er zijn ZelfVerbinders ten behoeve van diverse relevante thema’s. Ze bieden een ingang voor een verdiepend gesprek, waarbij je gevoelens, waardering en persoonlijke betrokkenheid in beeld komen.

Het Gevoelenslabyrint nodigt je op een speelse manier uit om op een verrassend ontspannen en gevoelige manier te ervaren wat een bepaalde situatie, vraag of uitspraak voor jou gevoelsmatig betekent. Door de tijd te nemen je letterlijk in de ruimte van je persoonlijke gevoelens te begeven krijgen die expliciet stem.

De NX11 (“en ik zelf”) laat je laagdrempelig en online kennismaken met de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM). Het leidt je snel op speelse wijze door 8 persoonlijke ervaringen in je eigen levensverhaal, en laat je daar 12 gevoelens aan verbinden.

Hieronder is per product meer informatie te vinden:

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

CONTACT

1. ZelfVerbinders Werk: Verbinding aan Werk | Perspectief op Werk | Verlies van Werk
2. Zelfverbinder Werkfit
3. ZelfVerbinder Osteopathie
4. ZelfVerbinder Vitaliteit
5. Zelfverbinder Verborgen Verlies
6. ZelfVerbinders Verliesverweving: Volwassenen | Jongeren
7. Zelfverbinder Ondernemerschap
8. ZelfVerbinder Maatwerk

Download hier de ZelfVerbinders informatieve flyer

ZelfVerbinders Werk: Verbinding aan Werk | Perspectief op Werk | Verlies van Werk

 EIA_iconen_verbinding werk_zelfverbinders EIA_iconen_perspectief werk_zelfverbinders EIA_iconen_verlies werk_zelfverbinders

MIJN VRAAG:

 • Ik wil mijn medewerker helpen aan ander werk, maar deze houdt vast aan wat hij heeft en komt niet in beweging.
 • Ik ben mijn baan kwijt en loop nu vast.
 • Ik wil mijn medewerkers zich meer aan het bedrijf laten verbinden, maar weet niet hoe.

DE OPLOSSING:

Het hebben van werk, het je verbonden voelen met je werk, het verliezen van werk, het zoeken naar werk. Speciaal bij het thema werk heeft ‘ZKM op maat’ voor individuele én groepsbegeleiding de ZelfVerbinders Werk ontwikkeld. Iedere variant biedt via aangeboden zinnen en 16 gevoelens snel inzicht in de dynamiek onder je “verhaal” met betrekking tot het voor jou op dit moment belangrijke Werk thema.

De ZelfVerbinders Werk zijn beschikbaar in 3 varianten: Verbinding aan Werk, Perspectief op Werk, en Verlies van Werk.

De ZelfVerbinders Werk leiden tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinders Werk zijn geschikt voor volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinders Werk informatieve flyer voor meer informatie

ZelfVerbinder Werkfit

MIJN VRAAG:

 • Ik wil graag weer aan het werk, maar op de een of andere wijze weet ik die stap nog niet te zetten…

DE OPLOSSING:

Om de stap naar de arbeidsmarkt (weer) te zetten is soms nog niet zo makkelijk. Het UWV onderscheidt ten behoeve van de groep mensen die weer aan het werk geholpen worden niet voor niets de tweedeling “Werkfit maken” en “Naar werk”. Die eerste stap – het werkfit maken – begeleiden wij met de speciaal hiervoor ontwikkelde Werkfit zelfverbinder. Daarmee krijgen we samen in no time in beeld op welke aspecten wij ons kunnen richten om jou werkfit te krijgen, en daarmee de stap naar concreet werk faciliteren. De ZelfVerbinder Werkfit leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. En daarmee gaan we heel gefocust de stap richting werk verder vormgeven.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Werkfit is geschikt voor iedereen die extra begeleiding nodig heeft om de stap richting de arbeidsmarkt weer te kunnen zetten. Wij werken onder andere samen met UWV. De Zelfverbinder Werkfit maakt dan onderdeel uit van het Re-integratieplan.

MEER INFORMATIE

Download hier de Werkfit flyer voor meer informatie

ZelfVerbinder Onderwijs: Docent

MIJN VRAAG:

 • Ik wil als docent snel zicht op hoe ik mij verhoud tot mijn rol als docent…

DE OPLOSSING:

Als docent heb je te maken met een veelheid aan zaken De relatie met je studenten, met je collega’s en leidinggevende. Met de cognitieve ontwikkeling van je studenten. Maar ook met je eigen identiteit, waarden en betekenis die het docentschap voor je heeft. Op welke wijze zet jij jezelf optimaal in je rol in? En hoe ga jij om met al die thema’s die vanuit je rol van groot belang zijn? Welke patronen heb je ontwikkeld om optimaal in je rol te functioneren?
Speciaal voor docenten is de Zelfverbinder Onderwijs – Docent ontwikkeld, waarmee je snel zicht krijgt op de voor jou op dit moment belangrijke aandachtsgebieden binnen je rol.
Daar kan je vervolgens effectief actie aan verbinden.
De ZelfVerbinder Onderwijs – Docent leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. En daarmee gaan we heel gefocust de stap richting grotere effectiviteit vormgeven.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Onderwijs – Docent is geschikt voor leraren en docenten binnen alle onderwijsinstellingen die een extra stap in hun persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit willen zetten.

[/spb_toggle]

ZelfVerbinder Osteopathie

EIA_iconen_osteopathie_zelfverbinders

MIJN VRAAG:

 • Ik blijf maar last houden van lichamelijke klachten; mijn gedachten staan trouwens ook niet stil…

DE OPLOSSING:

Het wordt steeds duidelijker dat sommige fysieke klachten mede veroorzaakt of in stand gehouden worden door stress of andere mentale oorzaken. Bij deze psychosomatische problematiek heeft ‘ZKM op maat’ samen met osteopaten de ZelfVerbinder Osteopathie ontwikkeld. Deze biedt via aangeboden zinnen en 16 gevoelens snel inzicht in de dynamiek onder je “verhaal” met betrekking tot de manier waarop jij met je klacht(en) omgaat.

De ZelfVerbinder Osteopathie leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Osteopathie is geschikt voor volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinder Osteopathie informatieve flyer voor meer informatie

ZelfVerbinder Vitaliteit

EIA_iconen_vitaliteit_zelfverbinders

MIJN VRAAG:

 • Ik voel me af en toe weinig energiek en weinig gemotiveerd en weet niet precies waar dat aan ligt.
 • Mijn lichamelijke klachten gaan maar niet over; misschien speelt er nog wel wat anders.

DE OPLOSSING:

Vitaliteit is een breed begrip en omvat onder andere zaken als energiek en fit voelen, gezondheid, veerkracht, motivatie, (duurzame) inzetbaarheid op het werk en perspectief. Op het moment dat jouw vitaliteit onder druk komt te staan kunnen hier dus vele oorzaken aan ten grondslag liggen. Om dat voor jou persoonlijk scherp in beeld te krijgen helpt de ZelfVerbinder Vitaliteit.

Deze biedt via aangeboden zinnen en 16 gevoelens snel inzicht in de dynamiek onder je “verhaal” met betrekking tot de manier waarop vitaliteit bij jou een rol speelt. De ZelfVerbinder Vitaliteit leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Vitaliteit is geschikt voor volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinder Vitaliteit informatieve flyer voor meer informatie
Download hier de ZelfVerbinder Vitaliteit verdieping bij informatieve flyer

ZelfVerbinder Verborgen Verlies

MIJN VRAAG:

 • Ik voel soms de energie en motivatie weglekken en kom er niet achter waar dat door komt.

DE OPLOSSING:

Iedereen krijgt te maken met verlies in zijn of haar leven. Van diverse aard. De manier waarop je hebt geleerd met die verliezen om te gaan kopieer je vaak (onbewust) van het ene naar het andere verliesmoment. En zo kan het gebeuren dat de wijze van omgaan met verlies zoals je dat altijd deed nu niet meer goed werkt. En dat een verlies dat je nu meemaakt andere oudere verliezen oprakelt en zo de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Het blijkt enorm helpend te zijn om te onderzoeken op welke wijze jij met verliezen omgaat en bij welke oude verliezen die ooit ontwikkeld zijn. Dat inzicht biedt de handvatten om de omgang met een huidig verlies te verklaren en aan te passen op een manier doe nu voor jou beter werkt. Deze Zelfverbinder Verborgen Verlies biedt via aangeboden zinnen en 16 gevoelens snel inzicht in de dynamiek onder je “verhaal” met betrekking tot de manier waarop verlies bij jou een rol speelt. De ZelfVerbinder Verborgen Verlies leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Verborgen Verlies is geschikt voor volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier een ZelfVerbinder Verborgen Verlies voorbeeldrapport

ZelfVerbinders Verliesverweving: Volwassenen | Jongeren

EIA_iconen_verlies volwassenen_zelfverbinders  EIA_iconen_verlies jongeren_zelfverbinders

MIJN VRAAG:

 • Ik heb iemand verloren en vind het nog steeds lastig daar mee om te gaan.

DE OPLOSSING:

Wil je snel inzicht en/of (aanvankelijk) minder diepgang om te onderzoeken hoe jij met een verlies door de dood omgaat? Dan biedt de inzet van de laagdrempelige thematisch gerichte ZelfVerbinders Verliesverweving uitkomst. Deze zijn door ‘ZKM op maat’ ontwikkeld en in twee varianten beschikbaar: een voor volwassenen (ZVVV-Volwassenen) en een voor jongeren (ZVVV-Jongeren).

In de ZVVV krijg je zinnen aangeboden die met verlies te maken hebben, en wordt je gevraagd daar 16 gevoelens aan te koppelen. Dat leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een dialoog van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Dat geeft snel inzicht in de dynamiek onder je “verhaal”, en in de manier waarop jij met je verlies omgaat.

Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZVVV-Jongeren is geschikt voor jongeren (13-18 jaar); de ZVVV-Volwassenen voor volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.
Denk je een langere en meer diepgaande begeleiding in relatie tot het verweven van verlies nodig te hebben, dan is ZKM-Verlies geschikt voor jou.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinder Verliesverweving informatieve flyer voor meer informatie
Download hier het ZelfVerbinder Verliesverweving artikel ontstaan

ZelfVerbinder Ondernemerschap

MIJN VRAAG:

 • Ik ben eigen ondernemer en heb het idee dat ik het optimale er niet uithaal.

DE OPLOSSING:

Startende ondernemers en ZZP-ers kunnen soms het gevoel hebben er niet het beste uit te halen. Alle “praktische” zaken zijn goed geregeld en toch loopt het niet altijd op rolletjes. Dan kan het goed zijn om even stil te staan en te onderzoeken welke aspecten van het ondernemerschap mogelijk “wringen”. De Zelfverbinder Ondernemerschap biedt je snel inzicht in de belangrijkste ondernemerschapsthema’s en hoe jij daar gevoelsmatig en qua motieven tegenover staat. Dat leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Dat geeft snel inzicht in de dynamiek onder je verhaal, en in de manier waarop jij je patronen hebt ontwikkeld en als ondernemer inzet.

Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Ondernemerschap is geschikt voor ondernemers en ZZP-ers.
Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinder Ondernemerschap Informatieve flyer voor meer informatie

ZelfVerbinder Maatwerk

EIA_iconen_maatwerk_zelfverbinders

MIJN VRAAG:

 • Ik wil nu wel eens redelijk snel en gestructureerd naar mijn eigen verhaal kijken zodat ik mezelf en mijn patronen beter leer kennen.

DE OPLOSSING:

Wil je laagdrempelig kennismaken met de ZKM, en tegelijkertijd voldoende diepgang ervaren, dan kan dat met de ZelfVerbinder Maatwerk. Hierbij ga je samen met je begeleider door je levensverhaal en haalt daar de voor jou belangrijkste ervaringen uit. Nadat je deze compact beschreven hebt verbind je daar 16 gevoelens aan.
Dat leidt tot een compact inzicht gevend persoonlijk rapport, dat we samen in een uitgebreide van voor jou belangrijke betekenis voorzien. Dat geeft snel inzicht in de dynamiek onder je verhaal, en in de manier waarop jij je patronen hebt ontwikkeld.

Bovendien ontvang je een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later nog van aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De ZelfVerbinder Maatwerk is geschikt voor jongeren, volwassenen en teams.
Voor individuen geldt dat het verhaal samen met je begeleider in 4 uur opgetekend wordt.
De betekenisgeving van de resultaten aan de hand van je persoonlijke rapport én het er aan verbinden van actie vergt ongeveer 2 uur interactie.

Voor een team is de tijd die benodigd is voor het inzetten van de ZelfVerbinder Maatwerk afhankelijk van de wijze waarop de inhoud van de ZelfVerbinder tot stand moet komen, de gewenste breedte en diepgang van het onderzoektsthema, en het aantal deelnemers.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZelfVerbinder Maatwerk Informatieve flyer voor meer informatie

Gevoelenslabyrint

EIA_iconen_gevoelenslabyrinth

MIJN VRAAG:

 • Ik heb het idee dat ik vast blijf zitten in een bepaald gevoel en dat blokkeert me.
 • Ik heb moeite om bij mijn gevoel te komen; hoe kan ik hier een stap in zetten?.

DE OPLOSSING:

Als het lastig is om bij je gevoelens te komen, of als je vast blijft zitten in één bepaald gevoel, dan kan het goed zijn je gevoelens spelenderwijs in beeld te laten komen en “aan te raken”.

Door met een bepaalde onderzoeksvraag in gedachten “op weg” te gaan nodigt het Gevoelenslabyrint specifieke gevoelens uit. Daarmee wordt je geholpen je vraag vanuit verschillende gevoelens aandacht te geven en van betekenis te voorzien.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

Het Gevoelenslabyrint is geschikt voor jongeren en volwassenen. Je hebt ongeveer 1,5 uur interactie met je begeleider.

MEER INFORMATIE

Download hier de Gevoelenslabyrint informatieve flyer voor meer informatie

NX11 en NX11F2F

EIA_iconen_NX11

MIJN VRAAG:

 • Ik heb een dilemma, en kan niet kiezen; Ik kom er door te plussen en minnen niet uit.
 • Ik loop steeds weer vast op dezelfde dingen; draai continu in hetzelfde kringetje rond.
 • Mijn verstand zegt wat anders dan mijn gevoel.
 • Ik word heel gespannen als ik mij voor een groep moet presenteren.

DE OPLOSSING:

Wil je laagdrempelig en online kennismaken met de ZKM, dan kan dat met NX11 (“en ik zelf”). NX11 leidt je snel op speelse wijze in 8 stappen door je eigen levensverhaal, en laat je er 12 gevoelens aan verbinden. Daarna ontvang je gratis een compact inzicht gevend persoonlijk rapport.

Je kan er ook voor kiezen om samen met een begeleider een gesprek aan te gaan aan de hand van een uitgebreider rapport. Op die wijze kan je jouw verhaal van nog meer belangrijke betekenis voorzien. Bovendien ontvang je dan een uitgebreide leeswijzer om je eigen rapport zelf later van nog meer aanvullende betekenis te kunnen voorzien, en daar actie aan te verbinden.

Het samenstellen van de voor jouw belangrijke ervaringen gebeurt in NX11 volledig online. Doe je dat liever onder begeleiding dan is de NX11F2F (face-to-face) de juiste optie. Daarbij begeleidt je begeleider je in 2 uur door jouw compacte levensverhaal en helpt je bij het vastleggen ervan. Bovendien wordt het rapport daarna uitgebreider met je besproken en omgezet in concrete actie.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

NX11 en NX11F2F zijn geschikt voor jongeren en volwassenen.

NX11 met de keuze voor een gesprek met je begeleider aan de hand van het uitgebreide rapport vergt ongeveer 1 uur interactie.

NX11F2F vergt ongeveer 4 uur interactie met je begeleider; 2 uur om het verhaal samen vast te leggen, en 2 uur om het uitgebreide rapport van betekenis en actie te voorzien.

NX11 is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Bert Holman en Susanne Holtackers.

MEER INFORMATIE

Download hier de NX11 informatieve flyer voor meer informatie
Download hier de NX11 informatieve praatplaat
Download hier een NX11 compact voorbeeldrapport
Download hier een NX11 uitgebreid voorbeeldrapport