Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

VERDIEPING

Wil je met nog meer verdieping stilstaan bij een voor jou op dit moment relevant thema?
‘ZKM op maat’ vindt het belangrijk om je daarbij grondig te begeleiden, en zet daarbij stevig onderbouwde zelfonderzoek methoden in zoals de Zelf Konfrontatie Methode en het Persoonlijk Positie Repertoire.

9. Persoonlijk Positie Repertoire (PPR)
10. Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)
11. Zelf Konfrontatie Methode Verlies (ZKM-Verlies)
12. Zelf Konfrontatie Methode Motivatie (ZKM-Motivatie)
13. Kinder-Zelf Konfrontatie Methode (Kinder-ZKM)
14. Zelf Konfrontatie Methode Organisatie (ZKM-Organisatie)

Hieronder is per product meer informatie te vinden:

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

CONTACT

Persoonlijk Positie Repertoire (PPR)

MIJN VRAAG:

 • Ik heb een dilemma, en kan niet kiezen; Ik kom er door te plussen en minnen niet uit.
 • Bij een bepaalde persoon raak ik steeds weer enorm geïrriteerd.
 • Ik word heel gespannen als ik mij voor een groep moet presenteren.

DE OPLOSSING:

Indien je onderzoeksvraag een sterk verband heeft met de interactie met bepaalde personen, of met een bepaalde rol of functie, dan biedt de inzet van het PPR heel gericht uitkomst. Gebaseerd op de theorie van het “meerstemmige zelf” brengen we samen de dynamiek van jouw interne posities (rollen) en voor jou belangrijke externe personen (relaties) in kaart. Dat wordt weergegeven in een persoonlijk rapport.

Die dynamiek kan zich uiten in samenwerking maar ook in tegenwerking. Samen met je begeleider onderzoek je de verbanden tussen al die interne en externe posities en relaties. Dat geeft nieuw inzicht in de dynamiek die voor jou situationeel belemmerend werkt, en biedt mogelijkheden tot verandering.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

Het PPR is geschikt voor jongeren en volwassenen. Je hebt ongeveer 4 uur contact met je begeleider in een doorlooptijd van ongeveer 2 maanden.

MEER INFORMATIE

Download hier de PPR informatieve flyer voor meer informatie
Download hier een PPR voorbeeldrapport

Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

MIJN VRAAG:

 • Ik heb een dilemma, en kan niet kiezen; Ik kom er door te plussen en minnen niet uit.
 • Ik loop steeds weer vast op dezelfde dingen; draai continu in hetzelfde kringetje rond.
 • Mijn verstand zegt wat anders dan mijn gevoel.
 • Ik word heel gespannen als ik mij voor een groep moet presenteren.
 • Ik ben bijna klaar met school en moet nu kiezen voor een vervolgstudie of beroep; Maar ik kom er niet uit!

DE OPLOSSING:

‘ZKM op maat’ biedt als stevige basis voor individuele maatwerkbegeleiding zelfonderzoek aan de hand van de ZKM. Hierbij brengen we je hele levensverhaal in beeld, inclusief de daaronder liggende gevoelens en behoeften. Dit wordt weergegeven in een persoonlijk rapport. Van daaruit gaan we samen de thematiek ontdekken die maakt dat jij in je kracht staat. Ook ontdekken we de patronen die juist blokkerend voor jou werken.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

ZKM is geschikt voor jongeren en volwassenen. Je hebt ongeveer 16 uur interactie met je begeleider in een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden.

MEER INFORMATIE

Nadat we jouw belangrijke ervaringen hebben vastgelegd ga jij daar 24 gevoelens aan verbinden. Aan de hand van het daaruit voortkomende persoonlijk rapport gaan we jouw visie afleiden. Jouw visie is hetgeen jij hebt én kent wanneer jij in je kracht staat. Dit doen we door het leggen van verbanden tussen jouw ervaringen en het ontdekken van associaties. Ook ontdekken we wat maakt dat jij jezelf op momenten juist uit die kracht haalt. Het verhaal ónder het voor jou al lang bekende verhaal maken we zo haarscherp zichtbaar.

Na deze fase van reflectie volgt een fase van actie, waarin jij de voor jou belemmerende patronen ombuigt tot helpende. Zo kom je meer en meer in je autonome kracht te staan en gebruik je steeds meer je zelfsturende vermogen.

Download hier de ZKM informatieve flyer voor meer informatie

Zelf Konfrontatie Methode Verlies (ZKM-Verlies)

MIJN VRAAG:

 • Ik heb iemand verloren en vind het nog steeds lastig daar mee om te gaan.

DE OPLOSSING:

Als je vraag sterk gerelateerd is aan een verlies door de dood is de speciale ZKM-Verlies geschikt voor jou. Het komt vaak voor dat problemen in het rouwproces het gevolg zijn van een opeenstapeling van eerdere verlieservaringen in je leven. Deze gestapelde ervaringen betrekken we in ZKM-Verlies actief. Ook richt ZKM-Verlies zich op de cirkel van verlies en rouw, die aandacht besteedt aan het hechtings- en onthechtingsproces. En ten slotte wordt in ZKM-Verlies ook aandacht besteed aan de rouwtaken, die benadrukken dat rouwen (het je aanpassen aan het verlies) hard werken is, en waarbij onder andere het actief betrekken van je gevoelens een belangrijk element vormt.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

ZKM-Verlies is geschikt voor jongeren en volwassenen. Je hebt ongeveer 17 uur interactie met je begeleider in een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden.

Denk je voldoende te hebben aan een kortere en minder diepgaande begeleiding in relatie tot het verweven van verlies, dan is de ZelfVerbinder Verliesverweving (ZVVV) iets voor jou.

MEER INFORMATIE

ZKM-Verlies is speciaal ontwikkeld door ‘ZKM op maat’ bij het thema Verlies, en integreert belangrijke inzichten over hoe mensen omgaan met verlies. Elk rouwproces is uniek, verloopt niet volgens bepaalde fasen en gaat zelfs niet noodzakelijkerwijs “over”.

ZKM-Verlies heeft aandacht voor alle zaken die kunnen helpen bij het verweven van je verlies. Dat betreft onder andere het betrekken van eerdere verlieservaringen in jouw leven. Zo kunnen we ontdekken en begrijpen hoe jij omgaat met je huidige verlies. Dat helpt jou je verlies te dragen, en bovendien kunnen we waar nodig jouw huidige omgang met je verlies veranderen.
Ook hebben we aandacht voor de cirkel van verlies en rouw. Die gaat onder andere over de rol van het werkelijk beseffen van het verlies, aandacht voor je gevoelens daarbij, en het geven van betekenis.

Tijdens de ZKM-Verliesbegeleiding beschrijven we jouw verhaal in kernachtige zinnen aan de hand van een set specifieke ontlokkers. Hierna verbind je deze aan 24 gevoelens, en wordt alles weergegeven in een persoonlijk rapport. Aan de hand daarvan maken we patronen zichtbaar en bespreekbaar. Door gerichte dialoog en met aanraking van de rouwtaken, aandacht voor gestapeld verlies en de cirkel van verlies en rouw krijg je een nieuw zicht op je verlies. Dit bevordert de balans tussen verlies- en hersteloriëntatie en stimuleert de verweving van je verlies in jouw levensverhaal. Jouw levensverhaal is daarmee door jou herschreven.

Download hier de ZKM Verlies informatieve flyer voor meer informatie

Zelf Konfrontatie Methode Motivatie (ZKM-Motivatie)

MIJN VRAAG:

 • Ik kan me er maar niet toe zetten om mijn huiswerk te maken, en toch wil ik het echt wel!

DE OPLOSSING:

Soms houdt je onderzoeksvraag duidelijk verband met een fase in je leven en wordt (vaak door volwassenen) gesproken van zogenaamde motivatieproblemen. Vaak zie je dit bij jongeren/scholieren optreden.

Voor hen is dan ook de speciale ZKM-Motivatie beschikbaar. Deze is korter qua tijd dan de ZKM en is meer toegespitst op die zogenaamde motivatieproblemen.

Met ZKM-Motivatie brengen we aan de hand van specifieke vragen je verhaal in beeld, inclusief de daaronder liggende gevoelens en behoeften. Dit wordt weergegeven in een persoonlijk rapport. Van daaruit gaan we samen de thematiek ontdekken die maakt dat jij in je kracht staat. Ook ontdekken we de patronen die juist blokkerend of zogenaamd “demotiverend” voor jou werken.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

ZKM-Motivatie is geschikt voor jongeren (13-18 jaar). Je hebt ongeveer 5 uur interactie met je begeleider in een doorlooptijd van ongeveer 2 maanden.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZKM Motivatie informatieve flyer voor meer informatie

Kinder-Zelf Konfrontatie Methode (Kinder-ZKM)

MIJN VRAAG:

 • Mijn kind zit niet helemaal lekker in zijn vel.

DE OPLOSSING:

Voor kinderen is de speciale Kinder-ZKM beschikbaar. Op een creatieve wijze vormen we rondom 16 door het kind zelf gekozen gevoelens het eigen verhaal van het kind. In de gesprekken met de begeleider geeft het kind alle inzichten zelf op creatieve wijze vorm in een eigen samengesteld verhalenboek.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

De Kinder-ZKM is geschikt voor kinderen (8-13 jaar). Je hebt ongeveer 10 uur interactie met je begeleider in een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden.

MEER INFORMATIE

Download hier de Kinder ZKM informatieve flyer voor het kind voor meer informatie
Download hier de Kinder ZKM informatieve flyer voor de volwassene voor meer informatie

Zelf Konfrontatie Methode Organisatie (ZKM-Organisatie)

MIJN VRAAG:

 • Ik wil mijn medewerkers zich meer aan het bedrijf laten verbinden, maar weet niet hoe.

DE OPLOSSING:

De basis voor groepsbegeleiding op maat vormt ZKM-Organisatie.
Hierbij wordt “het verhaal” van de groep (of het team of de organisatie) opgesteld in samenwerking met representanten van die groep (medewerkers, teamleiders, managers), en beschreven in kernachtige zinnen. De groepsleden verbinden individueel daaraan 10 gevoelens. Op deze wijze maken we zowel individuele als groepspatronen en thema’s zichtbaar in een rapport (zowel persoonlijke rapporten als een groepsrapport). In een dialoog brengen we vervolgens het individuele en het groepsverhaal meer met elkaar in verbinding. Dit vergroot de binding van de medewerkers aan het team/de organisatie, stimuleert individuele ontwikkeling vanuit een intrinsieke motivatie, en leidt tot een aangepaste “organisatie”-visie, die meer omarmd wordt door de medewerkers.

VOOR WIE EN HOEVEEL TIJD:

ZKM-Organisatie is geschikt voor groepen, teams, en afdelingen. Het aantal te investeren uren en de doorlooptijd is afhankelijk van het aantal betrokkenen en de gewenste omvang en diepgang van het betrokken verhaal. Is het aantal betrokkenen en/of de gewenste omvang van de thematiek beperkt, dan is de ZelfVerbinder Maatwerk een te overwegen compacte aanpak.

MEER INFORMATIE

Download hier de ZKM Organisatie informatieve flyer voor meer informatie